Sienet kaikkien huulille

Sieni-ihmiset ry:n tarkoituksena on levittää ruokasienitietoutta, innostaa ja rohkaista ihmisiä sienimetsälle, sekä lisätä erilaisten sienilajien tuntemusta ja käyttöä kotona, ravintolassa ja kaupassa. Yhdistyksen tavoitteena on kasvattaa sienien kulinaristista merkitystä ja monipuolistaa sienien käyttöä ruoanlaitossa.

Sieni-ihmiset ry kokoaa yhteen sieni-ihmiset ja mahdollistaa kokemuksien ja tiedon jakamisen.

Yhdistyksen perusarvoihin kuuluu tärkeänä osana luonnon kunnioittaminen ja suojelu. Sienet ovat uusiutuva luonnonvara, jonka käytössä tulee kunnioittaa luonnon tasapainon säilyttämistä.

 

Yhdistys on asettanut tavoitteita ja unelmia,
joihin se toiminnallaan tähtää:

 1. ”Ottaisin mantelihapero­pastan, kiitos”

Metsäsienien kaupallista käyttöä tulisi kehittää ja entistä useampia lajeja pitäisi saada myyntiluvan piiriin. Yhdistys haluaa valistaa kuluttajia, jotta ymmärrys sienten kulinaristisista mahdollisuuksista leviäisi ja markkinat laajenisivat. Näin ravintoloille syntyisi tilaisuus tarjota asiakkailleen yhä enemmän innostavia ja innovatiivisia sieniherkkuja. Ruokalistoilla voisi komeilla limanuljaska karitsan rinnalla.

2. ”Nuijakuukuset tarjouksessa”

Yhdistys haluaa enemmän tuoreita metsäsieniä ja monipuolisemmin viljeltyjä sieniä lähiruokakauppaan. Kuluttajien informointi helpottaisivat sienien rynnäkköä kauppojen hyllyille. Sienien viljelyn kehittämisellä voisimme saada metsäsienetkin tuoreina lautasille ympäri vuoden.

3. ”Suomen metsissä kasvaa tulevaisuus?”

Yhdistys haluaa edistää rahoituksen löytymistä sienitutkimukselle.Kansantaloudellisesti arvokas luonnonvara sisältää potentiaalisia mahdollisuuksia monen teollisuudenalan käyttöön. Sieniä käytetään jo pesuaineissa, saastuneen maan puhdistuksessa ja elintarviketeollisuuden palveluissa. Myös viljelysieniksi soveltuvien sienien tutkimukselle ja viljelyn kehittämislle tulisi saada rahoitusta. Mahdollisuudet ovat rajattomat. Puhtaiden metsien maa Suomi voisi olla tässäkin tällä alalla uranuurtaja.

4. ”Viinihaperon opin tunnistamaan jo koulussa”

Innostus sienienkäyttöön ja sienestykseen syttyy helposti jo lapsena. Kouluihin tulisi saada innostavaa opetusta sienien lajitunnistuksessa ja käytössä. Syksyiset metsäretket sienikorien kanssa ja retken yhdistäminen kotitaloustunteihin olisi varmasti innostava tapahtuma koulun arjessa. Ymmärrys arvokkaista luonnonvaroista syntyy elämyksestä ja kokemuksesta.

5. ”Kasvikset, lihat, kalat & sienet!”

Rahoittamalla sienien ravintoarvojen tutkimustyötä saadaan tärkeää tietoa, joka kasvattaa sienien merkitystä suositeltavana aterioiden raaka-aineena kasvisten, kalan ja lihan rinnalla.

6. ”Luontoilu matkailun ja vapaa-ajan vieton kärkeen”

Sieniharrastuksen kasvu innostaa ihmisiä entistä enemmän lähtemään luontoon. Toisaalta luontoilevat ihmiset innostuvat sienistä ja sienestyksestä. Kansallispuistot ja muut virkistys- ja retkeilyalueet tarjoavat luonnonläheisiä maastoja sienestykseen. Myös talousmetsät ovat mainioita sienestysmaita, etenkin jos suositaan luonnon kokonaisvaltaisesti huomioon ottavia metsänkäsittelytapoja. Sienestys ja siihen liittyvä kulinarismi tuovat myös tärkeän lisän luontomatkailutuotteisiin, joiden vetovoima kasvaa.

7. ”www.sienet.fi”

Yhdistyksen unelmana on perustaa koko kansan sienisivusto. Laaja ja monipuolinen sivusto tarjoaisi inspiroivaa tietoa ja toimisi kaikkien Sieni-ihmisten kohtauspaikkana. Sivuston toteutukselle haetaan rahoitusta apurahojen, yhteistyötahojen ja yhteisörahoituksen avulla.